Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CRVB:2015:818
Centrale Raad van Beroep, 13-5968 WWB

Inhoudsindicatie:

Aard stortingen van derden. Bedragen ontvangen in periode dat appellanten in afwachting waren van besluit op bijstandsaanvraag, maar niet aannemelijk gemaakt dat het leningen waren. Gestorte bedragen zijn aan te merken als giften. Beleid dagelijks bestuur ter zake van giften blijft, gelet op mvt bij art. 31.2.m WWB binnen de grenzen van een redelijke wetsuitleg. Besluit om gestorte bedragen in mindering te brengen op de bijstand is in overeenstemming met het beleid.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug