Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CRVB:2015:934
Centrale Raad van Beroep, 13-762 WWB

Inhoudsindicatie:

Intrekking bijstand. Hennepkwekerij (5 planten) voor eigen gebruik? De politie heeft de feitelijke situatie in de woning van betrokkene, en daarmee de mate van professionaliteit en de te verwachten opbrengst, onderzocht en in overleg met de Officier van Justitie geoordeeld dat sprake is van teelt voor eigen gebruik. Schending inlichtingenverplichting? Het college heeft verder geen onderzoek gedaan en niet geconcretiseerd dat de mate van professionaliteit anders beoordeeld dient te worden dan de politie heeft vastgesteld. Nu het college geen specifieke vragen heeft gesteld over de aanwezigheid van hennepplanten, en ook anderszins geen concrete aanwijzingen voorhanden zijn dat betrokkene inkomsten uit de teelt van hennep heeft gehad of zou hebben kunnen verkrijgen, is geen sprake van schending van de inlichtingenverplichting door betrokkene.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug