Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CRVB:2017:259
Centrale Raad van Beroep, 15/8470 WSF-T

Inhoudsindicatie:

Tussenuitspraak. Geen recht op studentenreisproduct. Geen deugdelijk onderzoek. Geen deugdelijke motivering. Gezien de omstandigheden staat geenszins vast dat appellante ervan op de hoogte had moeten of kunnen zijn dat zij geen recht meer had op een studentenreisproduct. Er is sprake van een uitschrijving met terugwerkende kracht waarvan de kennisgeving ook nog eens naar een ander adres is gezonden dan naar het adres dat appellante in het laatste contact met een vertegenwoordiger van de school heeft doorgegeven. Vast staat daarom niet of zich een situatie voordoet als bedoeld in artikel 3.27, derde lid, van de Wsf 2000. De Raad draagt de minister op het gebrek in het bestreden besluit te herstellen.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug