Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CRVB:2017:493
Centrale Raad van Beroep, 14/2411 ZW

Inhoudsindicatie:

1) Hoger beroep niet-ontvankelijk verklaard. Geen procesbelang bij een inhoudelijke beoordeling van de aangevallen uitspraak 1. 2) Geschikt verklaard voor eigen werk. Vangnetter. Geen twijfel aan de juistheid van de bevindingen van de verzekeringsarts. De verzekeringsarts heeft terecht erop gewezen dat ervan mag worden uitgegaan dat een werkplek voldoet aan de zogenoemde Arbo-regels. Geen reden om appellante ongeschikt te achten voor haar werkzaamheden bij een soortgelijke werkgever. Appellante heeft tevergeefs een beroep op artikel 30b, eerste lid, van de ZW gedaan. In de stukken is geen besluit van het Uwv aangetroffen waarbij appellante een

ZW-uitkering is toegekend. Ook staat tussen partijen vast dat appellante met ingang van

31 maart 2011 nimmer betaling van een ZW-uitkering heeft ontvangen. Aan de voorwaarde dat sprake moet zijn van een uitkeringssituatie wordt dus niet voldaan. 3) Weigering WIA-uitkering terecht. Wachttijd van 104 weken niet volbracht. Het nadere onderzoek van de verzekeringsarts is voldoende zorgvuldig geweest en haar in het rapport neergelegde opvatting is afdoende gemotiveerd. Appellante heeft geen nadere medische gegevens ingebracht. Geen aanleiding de conclusie van de verzekeringsarts niet te volgen.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug