Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CRVB:2017:542
Centrale Raad van Beroep, 15/1484 WWB

Inhoudsindicatie:

Intrekking bijstand in verband met niet langer geldige verblijfstitel EU-onderdaan. Het betoog dat appellang duurzaam verblijfsrecht heeft op grond van Unierecht slaagt niet. Het college mocht uitgaan van het besluit van de staatssecretaris, die het onrechtmatig verblijf heeft vastgesteld. tegen het besluit had appellant kunnen inbrengen dat hij duurzaam verblijfsrecht had.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug